Ръкописни записки от Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 06.03.1962 г.