Ръкописни бележки за историята на ОФ, намерени сред документите на БНСЗП.