Ръкописна чернова на писмо от месец юли 1932г с изходящ №3 от СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера с препоръка за подкрепа на бъдещия обединен комитет на ловната и пещерната организация в града за опазване природата на курорта "Св. Константин". СЗРП дава идеята за организиране на публична беседа пред курортистите с обещание за изпращане на делегат на съюза на свои разноски.