Работен вариант 2 на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН от 1965 г. с ръкописни забележки