Ръкописно писмо с изх. № 023630/27.12.1938г., подписано от началник на отделение за горите към МЗДИ, инж. Д.Й.Загоров и адресирано до Директора на Държавната печатница, придружаващо приложените за отпечатване в Държавен вестник указ №53/24.12.1938 г., доклад №23350/23.12.1938 г. по одобряване Правилника за народния парк "Витоша" и правилника.