Протокол от заседание на на Управителният съвет на СЗРП, състояло се на 24.12.1943 г.