Протокол от 06.08.86г, скица и списък с плщи относно писта "Черна могила", НП "Пирин", 1986г