Протокол от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 29.09.1947 г.