Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 04.02.1946 г.