Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 05.11.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Хр.Спасов, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, К.Попов, Ст.Станчев, Т.Мичев, М.Паспалева.
Обсъждано е състояниета на резерват "Сребърна"