Протокол №3 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 21.01.1946 г.