Протокол №3 от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 17.09.1947г.