Чернова на Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г