Протокол №2 от заседание на УС на СЗП, състояло се на 17.01.1946г.