Протокол №2 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 11.06.1947г.