Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 17.01.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Ст.Станчев, Н.Боев, Н.Виходцевски, М.Тошков, К.Попов, Ал.Петров.
Обсъдено е предложение от Отделението за биологични науки на БАН за по-дейно участие на институтите в изучаване на защитените природни обекти