Протокол №1 от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 30.05.1947 г.