Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 06.01.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, В.Миков, Н.Виходцевски, М.Тошков, К.Попов, Ал.Петров.
Обсъдени са годишния отчет и проектоплана за работа на КЗП.