Протокол №4/19.06.1933 г. от заседание на Управителния комитет на СЗРП. По предложение на Главния инспектор към МЗДИ и Председател на Комисията към Министерството Сл. Лазаров са избрани комисии по парк "Витоша". Взети са решения по следните теми:

  1. Избор на комисиите по Народен парк "Витоша" по предложение на Главния инспектор Сл. Лазаров - за границите, за резерватите, за благоустройството, за правилника за резерватите и народните паркове
  2. Заявление на скиорско дружество "Острец" за отпускане на спортен плац
  3. Дарение от 5000 лв от министър Шумейкър за ученически конкурс за писмена работа
  4. Покана от Софийско ловно дружество "Сокол" за съвместна изложба във Варна
  5. Печатно издание на дружеството
  6. По предложение на Главния инспектор Сл. Лазаров за обявяване на държавната гора "Шерба" за национален Ловен парк и на крайбрежната ивица по р. Ропотамо за резерват.