Протокол № 6/ 09.02.1933 г. на постоянния горски съвет при МЗДИ с решения за обявяване и определяне на отговорни институции за управлението на резерватите "Силкосия", "Парангалица" и народния парк "Витоша". 

В заседанието участват председателят на съвета, Началникът на отделението за горите и лова на МЗДИ Илия Стоянов, както и членовете: главните инспектори Георги Петров, Тодор Куманов, Сим. Кирилов, Георги Кюркчиев и Славчо Лазаров. Протоколът е одобрен от Министър Константин Муравиев на 27.02.1933 г