Протокол № 1 на комисията, назначена да прегледа архива на КЗП за периода 1957 - 1960 г. Подписан е от :
Председател: проф. К. Тулешков
Членове: Г. Пешев
д-р Нено Атанасов
Нено Иванов
Н. Виходцевски
Председател на БАН: проф. д-р Г. Паспалев