Оригинален протокол от заседание на 08.08.1934 г. на Комисията по проучване националния парк "Вотиша" в благоустройсдтвено отношение, подписан само от Главния инспектор в МЗДИ, отделение за горите и лова, Сл. Лазаров. Сл. Лазаров е подписал протокола с особено мнение към изказаното от комисията мнение и обосновава подробно особеното си мнение в послеписа. Протоколът се отнася до следните въпроси:

  1. Съществуващите и разрешените, обаче все още непостроени, хижи и заслони в границите на националния парк "Витоша"
  2. Благоустройствени, естетични, хигиенични и противопожарни изисквания към управлението на сгради в границите на националния парк
  3. Изготвяне на проект за горски път, свързващ с. Княжево, Бялата вода, Сврачар, Боянските ливади, Черната Скала, в. Средец, х. Алеко и Драгалевци
  4. Пътища в националния парк "витоша" за целите на скиорския спорт
  5. Поляни за почивки и развлечения
  6. Налични преписки за нови искания за строежи във Витоша:
  • От скиоро-туристическото дружество "Острец" за скиорска хижа със шанци 
  • преписка № 11329/22.06.1933 г. на МЗДИ от Държавното средно техническо училище "цар Борис III" за почивна станция.