Проект за Програма за същността и организацията на Съюза за защита на родната природа. Изготвен от Временния комитет за защита на природата, в който участват представители на организациите-основателки на СЗРП:
- Дружество на българските лесовъди
- Българско ботаническо дружество
- Ловната организация
- Българско туристическо дружество
- Юношески туристически съюз