На 7 юли 2015 г коалицията "За да остане природа в България" организира обществено обсъждане на подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин - проектотекстовете на изпълнителя на обществената поръчка "Пролес Инженеринг" ЕООД във формат,  от който можете да копирате за своите становища, можете да намерите в прикачените документи