Проект за изменение на плана за управление на НП Рила, вариант от 3 септември 2015, по който се приемат становища в рамките на обществено обсъждане с крайна дана 23 септември 2015г.