Чернова на проект за дневен ред на годишното събрание 1943г.