Престижният референтен журнал Biological Abstracts се интересува от публикациите в сп. Природа, издание на БАН.