В писмо изх.№7/22.07.1942г. до МЗДИ е изложено становището на СЗРП по преписка относно местността "Аладжа манастир" и отстъпената на Археологическото дружество част от държавната гора "Хачука":
1. "Аладжа манастир" и околностите му да се обяви за природно-историческо място
2. Отстъпената на Археологическото дружество част от държавната гора "Хачука" да се обяви за народен парк /сега природен парк "Златни пясъци"/