Продължение на папката с преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г., дадени от Сакарското, Тетовското, Търговищкото, Хасковското, Хвойненското, Самоковското, Шуменското, Щръклевското, Широколъшкото, Якорудското общински лесничейства (подредени по азбучен ред: Тополовград - Якоруда) относно хижите, съществуващи в поверените им райони. В сведенията са посочени точното местонахождение; брой етажи, брой стаи; застроена площ; година на построяване; дворна площ; има ли сключен договор с някого„ има ли стаи, дадени за ползване съгласно договора; с чии средства е построена хижата.