Преписката съдържа две писма:
- от БНСЗП изх.№169/07.08.1948г. с молба за организиране опазването на еделвайса
- от МЗГ вх.№24.08.1948г. с инструкции,издадени на 19.08.1948г. до районните директори на горите в гр. Разлог, Сандански, Троян, Габрово и Стара Загора за мерки по опазване на еделвайса