Преписка от януари 2008г по ЗДОИ между АПБ и РИОСВ Благоевград относно лифт "Картала", 2008г