Преписка на МОСВ относно лифт "Картала", 2006 - 2010г, заедно с прилежащата преписка по ЗДОИ