Преписка между МОСВ и "Атомик-Инвест" ООД относно строежа на лифт "Паничище" 2007-2008г.:
Писмо от 27.06.2008г. от "Атомик-Инвест" ООД с молба за разрешение за сеч в просеката
Писмо №НСЗП-1189/11.06.2007г. на МОСВ за съгласуване промяна по време на строежа на лифта и намаляване на застроената площ
Писмо №НСЗП-1576/30.07.2007г. на МОСВ до "Атомик-Инвест" ООД
Становище на гл. архитект на общ. Сепарева баня Даниела Владимирова от 23.10.2007г. по идейния и техническия инвестиционен проект за промяна по време на строителството на лифт "Паничище"