Преписка между БНСЗП и МГ по предложения за обявяване на местности за защитени обекти 1950 г.