Преписка между БНСЗП и МГ по предложения за обявяване на дървета за природни паметници от 1949 г.