Ръкописно копие на писмо с изх. №11/28.11.1931 г. от СЗРП до Христо Пашков от гр. Пловдив, което го уведомява за състава на комисията, натоварена да изнесе беседа за пловдивските тепета при посещение в гр. Пловдив през коледната ваканция:

  • проф. Стефан Петков
  • д-р М. Тихов
  • инж. М. Русков.