Писмо с изх. № 5/11.07.1931 г., адресирано до Хр. Пашков, Пловдив. Д-р Ив. Буреш, подпредседател на СЗРП, е докладвал за писмо на споменатия до Н. Величество относно опазването на пловдивските тепета. Във връзка с това, представители на СЗРП ще бъдат изпратени в Пловдив за разговори с общинската управа. Добре ще е при това посещение да бъде организирана и сказка по темата.