Оригинално писмо с дата 05.07.1937 г. от Културно.просветно дружество за опазване, изучаване и обикване на родната природа "Фонфон" България до СЗРП – задраскан вх. №332/17.07.1937 г. и ръкописно вписване с червено като докладвано и вписано в протокол №5/07.06.1938 г., с което се съобщават избраните представители на "Фонфон" към СЗРП:

- Рашко Маджаров

- Рафаил Попов

-Вас. Арнаудов.

 

На гърба на писмото има ръкописни ележки, вероятно бюджетни сметки.