Уведомително писмо  от 19.10.1937 г.  Българското природоизпитателно дружество до СЗРП, получено на 21.10.1937 г., за избраните на годишно събрание на 25.03.1937 г. представители в СЗРП:

  1. д-р Иван Буреш от Царския музей
  2. Павел Патев от Царската зоологическа градина
  3. Кирил Кузем от Държавното техническо училище

Писмвото е подписано от Председателя Стефан Петком и секретар.