Уведомително писмо с изх. № 13/18.10.1937 г.  Българското пещерно дружество до СЗРП, изпратено в отговор на писмо № 29  и получено на 21.10.1937 г., за избраните на представители в СЗРП - проф. В Радев, д-р Р. Рачев и К. Манасиев. Подписано е от Председателя и Секретаря.