Работен вариант на Становище на Българското географско дружество по повдигнатия от БНСЗП въпрос за застъпване в учебната програма на средните училища на материали относно необходимостта от защита на природата.
Дадени са конкретни предложения по учебни дисциплини и класове.