Списък на предложени за награждаване със значки за проявена активна дейност по защита на природата през 1969г.