Обявление за разгласяване № ЗП/42-13548 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-13426 с дата 23.10.1948 г. за обявяването на частта до р. Тунджа от държавната гора "Горна Топчия" - Ямболска околия, за фазанов резерват. Копието е подписано от Александров, началник отдел.

Документите са адресирани до СЗРП за вписване в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№136/03.11.1948г.)