Обявление за разгласяване № ЗП/42-11935 с дата 20.09.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11932 с дата 20.08.1948 г. за обявяването за резерват на част от насажденията в м.    "Чукурето" в държавната гора "Мугленска", в землището на с. Мугла, Девинска околия, . Копието е подписано от инж. Ст. Масъров.

Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза.