Обявление за разгласяване № ЗП/42-13467 с дата 30.12.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11049 с дата 24.10.1948 г. за обявяването на 3 дървета в Университетското горско стопанство "Гешова планина" - Пазарджишка околия за природни паметници.
Копието е подписано от Б.Александров (началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№128/27.10.1948г.)