Обявление за разгласяване № ЗП/42-11142 с дата 30.08.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11049 с дата 24.08.1948 г. за обявяването на 4 дървета в землищата на селата Тулово и Долно Мъдреци - Казанлъшко за природни паметници.
Копието е подписано от Б.Александров (началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№103/29.09.1948г.)