Обявление за разгласяване № ЗП/42-16982 с дата 22.12.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-16788 с дата 21.12.1948 г. за обявяването на10 дървета в землищата на селата Дъбене, Войнаговци, Михалци, Бегунци, Песнопой и Горна махала - Карловско за природни паметници.

Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№156/24.12.1948г.)