Обявление за разгласяване № ЗП/42-13468 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № 13376 с дата 22.10.1948 г. за обявяването на 10 дървета в национализираната общинска гора на с. Дорково, Пазарджишка околия за природни паметници.
Копието е подписано от Б.Александров (началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП (вх.№129/27.10.1948г.)