Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша на 22 725,8 ха.