Чернова на писмо с изх. №№ 14-17 до председателите на Юношеския туристически съюз, Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и природоизпитателите.Поради изтичане на мандатите на представителите им в СЗРП, трябва да бъдат избрани нови или преизбрани старите представители и да бъдат съобщени имената, адресите, телефоните и постовете им.